Biblioteka Python tkinter – Podstawy programowania graficznego interfejsu użytkownika

Biblioteka tkinter jest jednym z narzędzi dostępnych w języku Python, które umożliwia tworzenie graficznego interfejsu użytkownika. Poprzez wykorzystanie modułu tkinter można stworzyć aplikacje okienkowe, które są bardziej interaktywne i atrakcyjne wizualnie. W tym artykule przedstawimy pięć różnych przykładów kodu, które pokażą jak skorzystać z tej biblioteki w praktyce.

1. Tworzenie prostego okna

Poniższy przykład kodu prezentuje jak stworzyć proste okno aplikacji:

import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.mainloop()

W tym przypadku importujemy moduł tkinter jako 'tk' i tworzymy nowe okno aplikacji przy użyciu tk.Tk(). Następnie komenda root.mainloop() uruchamia pętlę główną, która utrzymuje okno otwarte.

2. Dodawanie przycisku

W poniższym przykładzie dodajemy przycisk do okna aplikacji i definiujemy zachowanie po jego wciśnięciu:

import tkinter as tk

def on_button_click():
    print('Przycisk został wciśnięty!')

root = tk.Tk()
button = tk.Button(root, text='Kliknij mnie', command=on_button_click)
button.pack()

root.mainloop()

W tym kodzie definiujemy funkcję on_button_click(), która zostanie wywołana po wciśnięciu przycisku. Następnie tworzymy przycisk przy użyciu tk.Button() i przypisujemy do niego wcześniej zdefiniowaną funkcję jako command. Command sprawia, że funkcja zostanie uruchomiona przy wciśnięciu przycisku. Na koniec używamy komendy pack() by przycisk odpowiednio umieścić w oknie aplikacji.

3. Dodawanie etykiety

W poniższym przykładzie dodajemy etykietę do okna aplikacji, która wyświetli tekst:

import tkinter as tk

root = tk.Tk()
label = tk.Label(root, text='Witaj, świecie!')
label.pack()

root.mainloop()

W tym kodzie tworzymy etykietę przy użyciu tk.Label() i przypisujemy do niej tekst, który ma być wyświetlany. Następnie używamy komendy pack() by etykietę umieścić w oknie aplikacji.

4. Dodawanie pola tekstowego

Poniższy przykład kodu prezentuje jak dodać pole tekstowe do okna aplikacji:

import tkinter as tk

root = tk.Tk()
entry = tk.Entry(root)
entry.pack()

root.mainloop()

W tym przypadku dodajemy pole tekstowe przy użyciu tk.Entry(). Pole tekstowe pozwala użytkownikowi wprowadzać tekst. Następnie używamy komendy pack() by pole tekstowe umieścić w oknie aplikacji.

5. Dodawanie listy wyboru

W poniższym przykładzie dodajemy listę wyboru do okna aplikacji:

import tkinter as tk

root = tk.Tk()
choices = ['Opcja 1', 'Opcja 2', 'Opcja 3']
selected_choice = tk.StringVar(root)
selected_choice.set(choices[0])
choice_menu = tk.OptionMenu(root, selected_choice, *choices)
choice_menu.pack()

root.mainloop()

W tym kodzie tworzymy listę wyboru przy użyciu tk.OptionMenu(). Lista wyboru umożliwia użytkownikowi wybranie jednej wartości spośród dostępnych opcji.

Podsumowanie

Biblioteka tkinter jest potężnym narzędziem, które umożliwia tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika przy użyciu języka Python. W tym artykule przedstawiliśmy pięć przykładów kodu, które pokazują podstawowe funkcjonalności tej biblioteki. Możliwości modułu tkinter są o wiele większe, ale ten wpis stanowi dobry punkt startowy dla każdego, kto dopiero rozpoczyna przygodę z programowaniem graficznym interfejsu użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *