Korzystanie z biblioteki python tkinter – canvas

Biblioteka tkinter w języku Python oferuje wiele przydatnych narzędzi do tworzenia interfejsów graficznych. Jednym z tych narzędzi jest canvas, które pozwala na rysowanie grafiki i tworzenie prostych animacji.

Przykład 1: Rysowanie prostokąta

from tkinter import Tk, Canvas

window = Tk()
canvas = Canvas(window, width=400, height=300)
canvas.pack()

canvas.create_rectangle(50, 50, 250, 150, fill='blue')

window.mainloop()

Opis działania:

 • Tworzymy okno główne za pomocą Tk().
 • Tworzymy obszar canvas o szerokości 400 pikseli i wysokości 300 pikseli.
 • Wywołujemy metodę pack() na obiekcie canvas, aby umieścić go w oknie.
 • Używamy metody create_rectangle() na obiekcie canvas, aby narysować prostokąt o współrzędnych (50, 50) i (250, 150), wypełniony kolorem niebieskim.
 • Uruchamiamy pętlę główną mainloop() okna.

Przykład 2: Rysowanie linii

from tkinter import Tk, Canvas

window = Tk()
canvas = Canvas(window, width=400, height=300)
canvas.pack()

canvas.create_line(50, 50, 250, 150, fill='red')

window.mainloop()

Opis działania:

 • Podobnie jak w poprzednim przykładzie, tworzymy okno, obszar canvas i umieszczamy go w oknie.
 • Używamy metody create_line() na obiekcie canvas, aby narysować linię o współrzędnych (50, 50) i (250, 150), wypełnioną kolorem czerwonym.
 • Uruchamiamy pętlę główną okna.

Przykład 3: Rysowanie okręgu

from tkinter import Tk, Canvas

window = Tk()
canvas = Canvas(window, width=400, height=300)
canvas.pack()

canvas.create_oval(50, 50, 250, 250, fill='green')

window.mainloop()

Opis działania:

 • Ponownie tworzymy okno, obszar canvas i umieszczamy go w oknie.
 • Używamy metody create_oval() na obiekcie canvas, aby narysować okrąg o współrzędnych (50, 50) i (250, 250), wypełniony kolorem zielonym.
 • Uruchamiamy pętlę główną okna.

Podsumowanie:

Biblioteka tkinter i jej narzędzie canvas są łatwe w użyciu i oferują wiele możliwości do rysowania grafiki i tworzenia prostych animacji w Pythonie. Dzięki prostocie i elastyczności, są one doskonałym narzędziem dla programistów, którzy chcą stworzyć prosty interfejs graficzny w swoich aplikacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *