Korzystanie z biblioteki python tkinter – canvas

Biblioteka tkinter w języku Python oferuje wiele przydatnych narzędzi do tworzenia interfejsów graficznych. Jednym z tych narzędzi jest canvas, które pozwala na rysowanie grafiki i tworzenie prostych animacji.

Przykład 1: Rysowanie prostokąta

from tkinter import Tk, Canvas

window = Tk()
canvas = Canvas(window, width=400, height=300)
canvas.pack()

canvas.create_rectangle(50, 50, 250, 150, fill='blue')

window.mainloop()

Opis działania:

 • Tworzymy okno główne za pomocą Tk().
 • Tworzymy obszar canvas o szerokości 400 pikseli i wysokości 300 pikseli.
 • Wywołujemy metodę pack() na obiekcie canvas, aby umieścić go w oknie.
 • Używamy metody create_rectangle() na obiekcie canvas, aby narysować prostokąt o współrzędnych (50, 50) i (250, 150), wypełniony kolorem niebieskim.
 • Uruchamiamy pętlę główną mainloop() okna.

Przykład 2: Rysowanie linii

from tkinter import Tk, Canvas

window = Tk()
canvas = Canvas(window, width=400, height=300)
canvas.pack()

canvas.create_line(50, 50, 250, 150, fill='red')

window.mainloop()

Opis działania:

 • Podobnie jak w poprzednim przykładzie, tworzymy okno, obszar canvas i umieszczamy go w oknie.
 • Używamy metody create_line() na obiekcie canvas, aby narysować linię o współrzędnych (50, 50) i (250, 150), wypełnioną kolorem czerwonym.
 • Uruchamiamy pętlę główną okna.

Przykład 3: Rysowanie okręgu

from tkinter import Tk, Canvas

window = Tk()
canvas = Canvas(window, width=400, height=300)
canvas.pack()

canvas.create_oval(50, 50, 250, 250, fill='green')

window.mainloop()

Opis działania:

 • Ponownie tworzymy okno, obszar canvas i umieszczamy go w oknie.
 • Używamy metody create_oval() na obiekcie canvas, aby narysować okrąg o współrzędnych (50, 50) i (250, 250), wypełniony kolorem zielonym.
 • Uruchamiamy pętlę główną okna.

Podsumowanie:

Biblioteka tkinter i jej narzędzie canvas są łatwe w użyciu i oferują wiele możliwości do rysowania grafiki i tworzenia prostych animacji w Pythonie. Dzięki prostocie i elastyczności, są one doskonałym narzędziem dla programistów, którzy chcą stworzyć prosty interfejs graficzny w swoich aplikacjach.

Biblioteka Python tkinter – Podstawy programowania graficznego interfejsu użytkownika

Biblioteka tkinter jest jednym z narzędzi dostępnych w języku Python, które umożliwia tworzenie graficznego interfejsu użytkownika. Poprzez wykorzystanie modułu tkinter można stworzyć aplikacje okienkowe, które są bardziej interaktywne i atrakcyjne wizualnie. W tym artykule przedstawimy pięć różnych przykładów kodu, które pokażą jak skorzystać z tej biblioteki w praktyce.

Czytaj dalej Biblioteka Python tkinter – Podstawy programowania graficznego interfejsu użytkownika

Headless Selenium oraz PhantomJS w Python

Selenium to narzędzie przeznaczone do testów automatycznych stron WWW, można z niego korzystać w wielu językach przy pomocy dedykowanych bibliotek. W tym mini poradniku pokażę jak zainstalować i korzystać z Selenium z silnikiem PhantomJS  w trybie headless (bez otwierania gui przeglądarki) w pythonie.

Czytaj dalej Headless Selenium oraz PhantomJS w Python

picoCTF 2017 – ciekawe zadania – LEVEL 2 SoRandom

Zawody picoCTF 2017 już dawno za nami ale nic nie stoi na przeszkodzie by spróbować swoich sił w tej zabawie dla początkujących pentesterów. W tym wpisie opiszę mój sposób rozwiązania jednego z wielu czekających na zawodników ciekawych zadań: [LEVEL 2] SoRandom.

Czytaj dalej picoCTF 2017 – ciekawe zadania – LEVEL 2 SoRandom